Uw Internetbestelling komt zo snel mogelijk naar u toe. Als uw bestelformulier volledig en correct is ingevuld, heeft u uw bestelling binnen enkele werkdagen in huis(aangetekend via PostNL). Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Scheerwinkel.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Scheerwinkel.nl, aanvaardt de klant de door Scheerwinkel.nl gekozen koeriersdienst zonder dat dit enige risico-overdracht met zich meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Scheerwinkel.nl meegedeeld. Levering geldt zolang de voorraad strekt. Scheerwinkel.nl bezorgt uw Internetbestelling door heel Nederland en daarbuiten en garandeert in ieder geval levering binnen 30 dagen. Wordt die termijn overschreden, dan krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van. Wilt u vervolgens de koop ongedaan maken, dan wordt de koopovereenkomst kosteloos ontbonden. Scheerwinkel.nl stort het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk volledig terug. De terugbetaling vindt in ieder geval binnen 14 dagen na het verbreken van de koopovereenkomst plaats. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.