Veilig en vertrouwd

Kopen bij Scheerwinkel.nl is eenvoudig en duidelijk. Maar u wilt ook weten waar u als Internetklant van Scheerwinkel.nl aan toe bent als u spijt krijgt van uw aankoop. Of als het artikel incompleet bij u thuis wordt afgeleverd. Lees daarom eerst deze regels. Het zijn de spelregels waaraan u kunt zien dat kopen bij Scheerwinkel.nl via Internet even vertrouwd is als kopen bij ondergetekende in de winkel. In beide gevallen is het Nederlands recht van toepassing en dat houdt in, dat u ook als Internetklant van Scheerwinkel.nl omgeven bent met de nodige garanties. U handelt met Scheerwinkel.nl, tenzij anders vermeld bij de shop of in de specifieke leveringsvoorwaarden. Indien op uw aankoop specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, dan gaan die bepalingen welke afwijken van de bepalingen zoals genoemd op deze servicepagina boven die van de servicepagina.

Levering? Zo spoedig mogelijk!

Uw Internetbestelling komt zo snel mogelijk naar u toe. Als uw bestelformulier volledig en correct is ingevuld, heeft u uw bestelling binnen enkele werkdagen in huis(aangetekend via PostNL). Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Scheerwinkel.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Scheerwinkel.nl, aanvaardt de klant de door Scheerwinkel.nl gekozen koeriersdienst zonder dat dit enige risico-overdracht met zich meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Scheerwinkel.nl meegedeeld. Levering geldt zolang de voorraad strekt. Scheerwinkel.nl bezorgt uw Internetbestelling door heel Nederland en daarbuiten en garandeert in ieder geval levering binnen 30 dagen. Wordt die termijn overschreden, dan krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van. Wilt u vervolgens de koop ongedaan maken, dan wordt de koopovereenkomst kosteloos ontbonden. Scheerwinkel.nl stort het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk volledig terug. De terugbetaling vindt in ieder geval binnen 14 dagen na het verbreken van de koopovereenkomst plaats. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Betalen via Internet

Bij aankopen via deze website weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaalt. De prijs die bij de aanbieding vermeldt staat, is net als in de winkel een totaalprijs en in euro. Dus inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld. Scheerwinkel.nl berekent €5,45 verzend- en administratiekosten (aangetekende verzending). Bestellingen boven €100,- worden franco bezorgd. Voor bestellingen vanuit buitenland gelden andere tarieven. De klant is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Scheerwinkel.nl moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, komen ten laste van de klant. De factuur treft u bij de bestelde artikelen aan. Bewaart u deze goed voor het geval u iets wilt terugsturen of ruilen en dergelijke. Administratieve fouten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht, gecorrigeerd.

Betaalwijze

Scheerwinkel.nl heeft momenteel 4 mogelijkheden tot betaling:
  • Uw bestelling in de kapsalon te Leiden afhalen en af te rekenen.
  • Via iDEAL, de betaalmethode van ABN AMRO, ASN, bunq, ING, Knab, Rabobank, Regiobank, Revolut, SNS, Svenska Handelsbanken, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers (zie https://www.ideal.nl)
  • Via Bancontact/Mister Cash (voor België) via een beveiligde verbinding.
  • Via reguliere giro- of bankoverschrijvingoverschrijving. Nadat wij het factuurbedrag op ons ING-Bankrekeningnummer NL81 INGB 0004 7252 75 (BIC-code INGBNL2A) tnv www.scheerwinkel.nl te Leiden hebben ontvangen, sturen wij zo snel mogelijk uw bestelling op.

Niet goed - geld terug

Is het artikel of bestelling bij aflevering niet compleet, dan zorgt Scheerwinkel.nl voor vervanging of voor nalevering van het ontbrekende onderdeel. De kosten daarvan zijn voor rekening van Scheerwinkel.nl. Voorwaarde is echter wel dat de klacht waarom het gaat zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen bij Scheerwinkel.nl gemeld is. Retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de datum waarop uw klacht bij het kantoor van Scheerwinkel.nl in Leiden binnenkomt. Is het artikel wel goed, maar heeft u spijt van uw aankoop? U heeft een bedenktijd van 14 werkdagen om uw goederen te retourneren. Lees hiervoor verder onder 'bedenktijd'. Bedenktijd Wettelijk is het zo geregeld, dat u na ontvangst van de 'op afstand' gekochte goederen een bedenktijd krijgt van 14 werkdagen.

Spijt van uw aankoop?

Retourneer de bestelling (of een deel daarvan) dan binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Opgaaf van redenen is daarbij niet nodig. Voorwaarde is wel, dat u de originele factuur meestuurt, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen terug. Scheerwinkel.nl rekent €2,50 bank- en administratiekosten voor terugboeking van uw betaling. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening. Scheerwinkel.nl kan in speciale gevallen afzien van de hierboven geschetste bedenktijd. Als Scheerwinkel.nl gebruikmaakt van die mogelijkheid, staat dat bij het artikel waar afwijking van de regel voor geldt, duidelijk vermeld. Voor een zending die onvolledig bij u wordt afgeleverd, gelden andere regels. Kijk daarvoor onder 'Niet goed - geld terug'. Speciale acties Bij speciale acties zal altijd de actieperiode vermeld worden. Bestellingen buiten deze periode, kunnen niet meer tegen actieprijzen worden geleverd. Scheerwinkel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Privacy gegarandeerd

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: www.scheerwinkel.nl te Leiden (hierna Scheerwinkel.nl). Scheerwinkel.nl is onderdeel van Herenkapsalon Eric Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website met domein Scheerwinkel.nl, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Scheerwinkel.nl kan persoonsgegevens vergaren als u een bestelling plaatst:

-Webshop aankoop zonder of met registratie/account:

• Naam, adres en telefoonnummer
• E-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om u op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van uw bestelling en deze af te kunnen handelen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen in uw online account indien u zich heeft geregistreerd.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Scheerwinkel.nl en u.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Scheerwinkel.nl. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing (nieuwsbrieven); in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per post naar Scheerwinkel.nl, Ketelboetersteeg 29, 2311 TN Leiden.

Veiligheid en vertrouwlijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Scheerwinkel.nl aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij geen toegang tot uw persoonsgegevens aan derden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Vragen over deze privacy verklaring

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per post naar Scheerwinkel.nl, Ketelboetersteeg 29, 2311 TN Leiden.

Betaling

SSL (Secure Sockets Layer) certificering van de websites en Applicaties zodat er sprake is van een betere beveiliging van gegevens tussen de server en een internet browser. Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live gecodeerd bewaard worden.

Cookieverklaring

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door ons gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat u de website verlaat.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies van Google Analytics om uw bezoekgedrag te kunnen meten. Dit helpt ons onze website te optimaliseren. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

Welke cookies worden door ons gebruikt?

Op het domein Scheerwinkel.nl gebruiken we:

• Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op deze website gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en contact op te kunnen nemen over het verloop van bestellingen en reserveringen.
• Google Analytics. Om onze website voortdurend te kunnen verbeteren wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om gegevens bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Scheerwinkel.nl heeft hier geen invloed op.

Toestemming

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals embedded presentaties van SlideShare of Share knoppen van Facebook, Twitter en YouTube, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Scheerwinkel.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?
Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op uw surfgedrag.
Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u de instellingen, zoals uw wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen. Instellingen worden niet meer onthouden, inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat u ze elke keer opnieuw moet invoeren. U kunt niet meer direct informatie delen via social media.
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u het opslaan daarvan tegengaan. Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dient u de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen. Komt u er niet uit? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder:

Chrome. Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u hier
Internet Explorer. Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u hier
Firefox. Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u hier
Safari. En voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u hier

B2B- Gebruik en/of verkoop van onze producten in uw bedrijf

Heeft u een barbershop of kapsalon en u wilt eventueel onze producten gebruiken of verkopen in uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.